Titta på filmen och svara på frågorna.

Väktare

Titta på filmen och svara på frågorna. Svaren på frågorna hittar du i filmen.

1
2
3
4
1

Väktare

2

Gäst

3

Dator

4

Reception desk