Titta på filmen och svara på frågorna.

Telefonist

Titta på filmen och svara på frågorna. Svaren på frågorna hittar du i filmen.

1
2
3
4
5
6
7
1

Telefonist

2

Headset

3

Mobiltelefon

4

Häftapparat

5

Dator

6

Kopp

7

Pennor