Titta på filmen och svara på frågorna.

Lagerarbetare

Titta på filmen och svara på frågorna. Svaren på frågorna hittar du i filmen.

1
2
3
4
5
6
7
1

Truck

2

lalagerarbetare

3

Förpackning

4

Kartonglåda

5

Hylla

6

Vägg