Här kommer inom kort en utbildning om hur motsättningar (eller spänningar i relationer) kan hanteras och skadliga konflikter förebyggas. Den är framtagen för elever i skola, ungdomsgårdar, HVB hem och boende på integrationscentra.

Lärare, personal och handledare ska kunna använda den i ordinarie verksamhet och på plats fördjupa förståelsen med övningar och reflektioner.

Nedan ser du en presentation av utbildningen och hur den kan användas av personal på integrationscentra.

Utbildningen sponsras av Dialogues: www.dialogues.se

Utbildningen tar ca 1 timme och innehåller:

  • Förståelse för varför konflikter och spänning uppstår
  • En metod att lösa svårigheter som uppstår mellan individer
  • Enkla knep och förhållningssätt som undviker att motsättning utvecklas till konflikt

Kommer på flera språk. Inledningsvis svenska, engelska arabiska och dari.