3: Expert

testexpert_2
Se om du klarar testet för 3: Expert och kan gå vidare till SFI på nivå B.
Lycka till!