Läs texten ”Allemansrätten och den svenska naturen på lätt svenska”

Inte störa, inte förstöra

 • Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, men inte för nära ett hus eller en villa. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Du får också gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Du kan tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Du får bada i havet och i sjöar. Du får åka båt och gå iland, men inte nära hus.
 • Du får plocka blommor, bär och svamp.
 • Du får fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
 • Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning.
  På sommaren är de ofta förbjudet att elda. Fråga din kommun vad som gäller.

Detta får du inte göra ute i naturen.

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar.
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
 • Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska utan fiskekort i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte fiskekort för att fiska med metspö och kastspö vid kusten och i de fem största sjöarna i Sverige.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.
 • Du får inte göra eld direkt på en klippa, den går sönder.

Titta på filmen, läs texten och svara på frågorna.

Allemansrätten – Expertnivå.